อบรมการดับเพลิงขั้นต้น | Firehydrantthai

บริการรับอบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมการดับเพลิงขั้นต้น รับอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ firehydrantthai อบรมสนุก เข้าใจง่าย ต้องนึกถึงเรา ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง สนุก เข้าใจง่าย มีใบรับรองตามกฏหมาย อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง สนุก เข้าใจง่าย มีใบรับรองตามกฏหมาย อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานดับเพลิงจริง เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับสำหรับประชาชนทั่วไป พนักงานบริษัท โรงงาน โรงแรม ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจะได้มีความรู้ สามารถในการประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และเพื่อให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นได้ทันเหตุการณ์ ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมมีใบรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เข้ารับอบรมดับเพลิงขั้นต้นกับเราซึ่งได้รับใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ผู้ออกใบรับรองให้โดยตรง ซึ่งถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าถ้าจบหลักสูตรอบรมดับเพลิงเบื้องต้นกับเราแล้ว คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง หรือจะนำไปต่อยอดเพื่อเรียนอบรมระดับสูงขึ้นก็สามารถทำได้ เพราะเรามีใบรับรองให้ นอกจากสอนอบรมดับเพลิงขั้นต้นแล้ว เรายังมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับทุกหน่วยงาน กับทีมวิทยากรมืออาชีพ ทที่มีประสบการณ์ในด้านการดับเพลิง โดยวิทยากรที่มีมีประสบการณ์ในการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมายาวนาน ทำให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้รับการอบรมได้อย่างเข้าใจหลังจากอบรมดับเพลิงขั้นต้นกับเราท่านจะได้รับหนังสือรับรองจากการฝึกอบรมถูกต้องตามกฎหมายภายใน15 วันทำการ หลังจากจบหลักสูตรรับอบรมดับเพลิง.

หัวข้อการอบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี-1หัวข้ออบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี 1

ในการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี2 นี้จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
จิตวทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิง.

โทรหาเรา
ได้ที่เบอร์ 089 841 2270

หัวข้ออบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฏี2

ในการอบรมดับการเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี2 นี้จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
จิตวทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิง.

หัวข้ออบรมการดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี3

ในการเข้ารับอบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี 3 ท่านจะได้เรียนรู้แผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประเภทของไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น.

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ 1

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ-1ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ 1 ท่านจะได้ฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกอบรม ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงในการระงับเหตุ.

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ2

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ 2 การใช้ถังดับเพลิงดับไฟประเภท เอ.

การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ 3

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ 3 ท่า่านจะได้เฝึกภาคปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงดับไฟประเภท บี.

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ 4

ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ 4 จะเน้นไปทางการใช้ถังดับเพลิงดับไฟประเภท ซี และ การใช้สายน้ำดับเพลิงและการใช้หัวฉีดดับเพลิง.

ประเภทของเพลิงไหม้.

ไฟเกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกัน คือ 1.เชื้อเพลิง (Fuel) 2.ความร้อน (Heat) 3.อากาศ (Oxygen) โดยเพลิงไหม้จะเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจน หากคุณต้องการดับไฟคุณจะต้องทำให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหายไป พุดง่ายๆก็คือทำให้มันไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้นั่นเอง.

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น-ข้อแนะนำเมื่อเกิดอัคคีภัยในบ้านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ข้อแนะนำเมื่อเกิดอัคคีภัยในบ้าน.

ถึงแม้ท่านอาจจะไม่ได้เข้าบริการรับอบรมดับเพลิงขั้นต้น เรามีข้อแนะนำเมื่อเกิดอัคคีภัยในบ้าน.

ควบคุมสติ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องรีบควบคุมสติ แล้วรีบแจ้สถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 199.

คัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ไหน
หากรู้ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ไหน ควรรีบสับคัทเอาท์ลงก่อน.

ถ้าเพลิงที่ลุกไหม้มีขนาดเล็ก
ถ้าเพลิงที่ลุกไหม้มีขนาดเล็ก พอที่จะดับเพลิงเองได้ ให้ใช้ถังดับเพลิงเพื่อทำการดับไฟ.

ถ้าที่เกิดเหตุมีควันไฟ
ถ้าที่เกิดเหตุมีควันไฟอยู่ ห้ามวิ่งออกไปเพราะอาจสำลักควันและขาดอากาศหายใจได้ ดังนั้นวิธีหนีควันไฟคือ คว่ำหน้า หมอบลงกับพื้นแล้วค่อยๆ คลานไปสู่ทางออก ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันการสำลักควัน.

หากเกิดไฟไหม้ในห้อง
หากเกิดไฟไหม้ในห้องที่ไม่มีคนอยู่ ให้รีบปิดประตูห้องนั้นให้มิดชิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของควัน ทำให้ไฟที่กำลังไหม้จะลดกำลังลง และอาจดับไปเอง อย่าเปิดห้องเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ไฟลุกลามมากขึ้น รอจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดูแลจัดการต่อไป.

ถ้าหากคุณติดอยู่ในห้องถ้าหากคุณติดอยู่ในห้อง
ถ้าติดอยู่ในห้องที่ไฟกำลังลุกลามใกล้มาถึงให้ใช้ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ชุบน้ำเปียกๆแล้วอุดไว้ตามร่องประตู และช่องต่างๆในห้อง เพื่อกันไม่ให้ควันไฟลอดเข้ามาได้ แล้วตะโกนหรือส่งสัญยาณขอความช่วยเหลือ.

ไฟไหม้เสื้อผ้าที่สวมใส่
ในกรณีที่ไฟไหม้เสื้อผ้าที่สวมใส่ ให้นอนลงกับพื้น และกลิ้งตัวทับไปมา จนกระทั่งเปลวไฟลดลงหรือดับไป.

ทุกคนควรได้เข้ารับอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
ทุกคนควรได้เข้ารับอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อจะได้มีการฝึกซ้อมและเรียนรู้วิธีป้องกันอัคคีภัย การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนการหนีไฟ..

ทำไมต้องอบรมการดับเพลิงขั้นต้นทำไมต้องอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ถ้าคุณได้รับอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจะเป็นการดี เพราะเวลาเมื่อเกิดอัคคีภัย หรือ เหตุเพลิงไหม้ถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องมีความสูญเสียตามมาอย่างมากมาย ชีวิต ทรัพย์สิน ซึ่งหากคุณได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นต้นได้ ก็จะทำให้ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ เพราะฉะนั้นการดับเพลิงขั้นต้นจึงจำเป็นให้ทุกคนมีความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอบรมการดับเพลิง

ประเภทของเพลิงไหม้

ประเภทของเพลิงไหม้นั้นมีหลายแบบตามความรุนแรงเมื่อเกิดเพลิงไหม้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิง ทำให้เพลิงไหม้ถูกแบ่งประเภท ตามเชื้อเพลิงที่ติดไฟ เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้.

1.เพลิงไหม้ประเภท-A1.เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในอาคารที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งเพลิงไหม้ประเภทนี้สามารถดับได้ด้วยน้ำเปล่า
2.เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นน้ำมันดิบ น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน และก๊าซไวไฟ เช่น บูเทน (Butane) หรือ โพรเพน (Propane) โดยเชื้อเพลิงเหล่านี้พบได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ไปจนถึงการผลิตสีบางชนิด เชื้อเพลิงประเภท B จะสามารถลุกไหม้ได้นานเมื่อมีออกซิเจนอยู่รอบๆ การดับเพลิงไหม้ประเภทนี้จึงต้องกำจัดออกซิเจนโดยรอบออก
3.เพลิงไหม้ประเภท C (Electrical Equipment) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ หรืออุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาที่ทำงาน เช่น มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เกิดความร้อนสูง เมื่อมีการชำรุดเสียหายอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ประเภท C ได้ การดับเพลิงไหม้ประเภทนี้ควรต้องระบบไฟฟ้าก่อนทำการดับไฟ
4.เพลิงไหม้ประเภท D (Combustible Metals) เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะติดไฟได้ เช่น ไทเทเนียม (Titanium), แมกนีเซียม (Magnesium), อลูมิเนียม (Aluminium) และ โพแทสเซียม (Potassium) เป็นต้น เป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโลหะเหล่านี้ โดยเพลิงไหม้ประเภทนี้ไม่สามารถดับด้วยน้ำเปล่าได้
5.เพลิงไหม้ประเภท K (Combustible Cooking) เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดกับเครื่องครัว น้ำมันที่ใช้ในครัว ไขมันสัตว์ ไปจนถึงของเหลวที่ใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในครัวเรือนและร้านอาหาร
ในตัวอาคารหรือโรงงานแม้จะมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติแล้ว การติดตั้งถังดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วt.

การเลือกซื้อถังดับเพลิง และประเภทของถังดับเพลิง

การเลือกซื้อถังดับเพลิง-และประเภทของถังดับเพลิงถังดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แต่อาคารหรือโรงงานแต่ละแห่งก็มีวัสดุและเชื้อเพลิงในอาคารที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับกับรูปแบบของเชื้อเพลิงจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อันตรายจากเพลิงไหม้นั้นลดลงได้
ประเภทของถังดับเพลิงมีหลายแบบ ถ้าคุณจะซื้อถังในการดับเพลิงการเลือกซื้อถังดับเพลิงสำหรับอาคารหรือโรงงานของคุณ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการดับไฟของเชื้อเพลิงในอาคาร ซึ่งถังดับเพลิงแต่ละชนิดจะบรรจุสารภายในถังที่แตกต่างกันเพื่อสามารถในการดับเพลิงแต่ละประเภท รวมถึงขนาดที่เหมาะสมกับการเลือกใช้ตามขนาดของพื้นที่ในอาคารด้วย.

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers)

ถังดับเพลิงประเภทนี้บรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจนที่สามารถระงับปฏิกิริยาเคมีของการเกิดเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฝุ่นละอองและขัดขวางการลุกไหม้ของออกซิเจนกับเชื้อเพลิง จึงเหมาะสำหรับการดับเพลิงได้หลายรูปแบบ ทั้งเพลิงไหม้ประเภท A, B และ C เหมาะกับการใช้ในอาคารพักอาศัย บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม.

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย HCFC-123 (Halotron Extinguishers)

สารดับเพลิงชนิดสารเคมีเหลวที่มีความเย็นจัดเมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอระเหย ทำหน้าที่กำจัดความร้อนและขัดขวางการเผาไหม้ออกซิเจนและไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าโดยไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังดับ ถังดับเพลิงชนิดนี้สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทั้งประเภท A, B, C และ K เหมาะกับการใช้งานในห้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรือ เครื่องบิน.

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม (Foam Extinguishers)

ภายในถังดับเพลิงจะบรรจุโฟมที่เมื่อฉีดออกมาแล้วจะเป็นฟองโฟมกระจายปกคลุมเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ทำให้ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน รวมถึงการปกปิดพื้นผิวของของเหลวอย่างน้ำมันได้ดี ใช้ดับเพลิงประเภท A และ B ได้ดี แต่ไม่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท C ได้ เนื่องจากโฟมมีส่วนผสมของน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารระเหยติดไฟ ที่พักอาศัย ปั๊มน้ำมัน.

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ถังดับเพลิงประเภทนี้จะบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เมื่อฉีดออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นไอเย็นจัดของน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice) ปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงลุกไหม้ ช่วยให้ลดความร้อนและดับไฟได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท B และ C เหมาะสำหรับโรงงานที่มีไลน์การผลิตขนาดใหญ่.

ถังดับเพลิงชนิดน้ำ (Water Extinguishers)

ถังดับเพลิงชนิดน้ำเหมาะสำหรับการดับเพลิงไหม้ประเภท A เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนของเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุของแข็งอย่าง ไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า โดยบรรจุน้ำธรรมดาและก๊าซเอาไว้ เหมาะสำหรับการใช้ดับเพลิงในอาคารที่พักอาศัย.

ถังดับเพลิงชนิด BF2000

ถังดับเพลิงชนิดนี้บรรจุน้ำยาที่เป็นสารระเหยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ดับไฟประเภท A, B, C และ D โดยน้ำยาที่ฉีดออกมาจะไม่ทำลายสิ่งของหรือเครื่องใช้ใดๆ เหมาะสำหรับการใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์
การเลือกถังดับเพลิงโดยดูจากประสิทธิภาพของการดับไฟ.

การเลือกถังดับเพลิงโดยดูจากประสิทธิภาพของการดับไฟ

ประสิทธิภาพของการดับไฟหรือ Fire Rating คือ สมรรถนะที่ใช้ในการทดสอบดับไฟ ซึ่งถูกกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. ที่ได้จัดทำเป็น มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย มอก. 332-2537 สำหรับถังดับเพลิงที่ติดอยู่บนฉลากข้างถังดับเพลิง ได้กำหนดสมรรถนะของถังดับเพลิงไว้เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างของประสิทธิภาพในการดับเพลิงไว้ เพื่อการเลือกใช้ที่เหมาะสม
การเลือกใช้ต้องได้รับการรองรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.)
ถังดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ต้องเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้
– มอก.332 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
– มอก.881 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
– มอก.882 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
– มาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า.

ถ้าท่านอ่านหรือดูแล้วมีข้อสงสัย สามารถโทรมาพูดคุยกับทีมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ของเราได้ที่ เบอร์โทร. 0898412270. 0886296289

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ.

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ผู้ออกใบรับรองให้โดยตรง

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ-ผู้ออกใบรับรองให้โดยตรง

มีใบรับรองการอบรมดับเพลิงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มีใบรับรองการอบรมดับเพลิงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริการรับอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

บริการรับอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ-ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง
เกี่ยวกับเรา

Firehydrantthai เราคือทีมงานมืออาชีพที่เปิดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ที่มีประสบการณ์ในการทำงานดับเพลิงมายาวนานกว่า 10 ปี.

เราเน้นการสอนให้เข้าใจง่าย และเน้นการปฎิบัติ เพื่อให้ท่านนำไปใช้ได้จริง.

ติดต่อเรา

30/69. ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 72 แขวง/เขตประเวศ. กทม.

โทร :  0886296289

Lin ID tongsookpk