เกี่ยวกับ Firehydrantthai.com | อบรมการดับเพลิงขั้นต้น รับอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ

Firehydrantthai เราคือทีมงานอบรมการดับเพลิงขั้นต้น รับอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานดับเพลิงมายาวนานกว่า 10 ปี เราเน้นการสอนให้เข้าใจง่าย และเน้นการปฎิบัติ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้วิธีการดับเพลิงขั้นต้นดับเพลิงพื้นฐาน วิธีป้องกันเพลิงไหม้ ไปใช้ในการป้องกันอัคคีภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา.